Algemene Voorwaarden

De overeenkomst bevestigt de afspraken die partijen hebben bereikt. Algemene voorwaarden zijn de regels die gelden tussen cNect en de koper of afnemer van onze producten of diensten. Ze maken deel uit van de overeenkomst. Het gaat om regels over bijvoorbeeld betaling, levertijd, transport, garantie en geschillen. De volledige tekst van deze voorwaarden is beschikbaar via uw contactpersoon bij cNect.

Indien en voor zover onderstaande documenten onderling tegenstrijdig zijn, prevaleren de bepalingen van het eerder genoemde document boven het later genoemde document in de navolgende rangorde:

Rangorde - Type
01 - De overeenkomst
02 - De dienstbeschrijving
03 - De Algemene voorwaarden
04 - Overige schriftelijke communicatie

Eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op de diensten die door cNect worden geleverd.